Fem dagars skuleveke: – Ynskjer ein slik debatt velkomen