Elleve søkjarar til vikariat som flyktningkonsulent