Elleve søkjarar til vikariat som flyktningkonsulent

foto