«Nærkyrkjereform» er under planlegging: – Vi er urolege