NVE meiner Nilsbue kan vera utsett for rasfare. – Meiningslaust, tykkjer Lom kommune

foto
NVE meiner det kan vera fare for snøskred på Nilsbue, og vil derfor ha ei ny skredfarekartlegging. – Meiningslaust, tykkjer Lom kommune. Foto: Arkiv/Vigdis Kroken