Har lansert ny infoteneste for fjellovergangane

foto
Ei ny temaside på Statens vegvesen si heimeside gjev trafikantar oppdatert informasjon om fjellovergangane. Her frå fylkesveg 51 Valdresflye. Foto: Arve Danielsen/arkiv