foto
– Det er ikkje mykje som toppar opplevinga når ein flyr over heimbygda med utsikt over Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell. Ein fin måte å sjå fjella og naturen på. Foto: Mats Ruste Holen

Mats har seglflyging som hobby