Lokkar med ny basar på Moar: – Folk må støtte opp om grendehuset

foto