Glatte vegar førte til ulykker, tørr asfalt gav fartsbøter