Trafikksikringstiltaket i Brubakken er snart ferdigstilt

foto