Trafikksikringstiltaket i Brubakken er snart ferdigstilt