Skjåk var den kommunen i Ottadalen som putta mest pengar på bøssene under tv-aksjonen sundag ettermiddag og kveld.

Skjåkværane gav sundag 77.926 kroner til tv-aksjonen, noko som svarar til 34,71 kroner per innbyggjar. Lomværane gav 52.786 kroner, som svarar til 22,40 kroner per innbyggjar. Innbyggjarane i Vågå støtta tv-aksjonen med til saman 72.489 kroner. Dette svarar til 19,72 kroner per innbyggjar.

I heile Oppland fylke kom det sundag inn totalt 3.499.068 kroner til tv-aksjonen. Dette svarar til 18,53 kroner per innbyggjar.

Tala over er bøssebeløpet som kom inn sundag. Det endelege resultatet som inkluderer mellom anna gåver frå bedrifter og organisasjonar blir i fylgje fylkesaksjonsleiar Wiggo Slåttsveen klart i løpet av måndag.

Per måndag morgon har det på landsbasis kome inn over 182,9 millionar kroner til tv-aksjonen til inntekt for Regnskogfondet.