Eit utanlandsk vogntog har køyrt av vegen på fylkesveg 51 ved «saga» i Randsverk.

Viking Dombås skal berge vogntoget opp på vegen att. Det vil bli redusert framkomme i periode under bergingsarbeidet.

Det er ikkje moglegheit for omkøyring, og folk må rekne med ventetid.

I følgje operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt er det ikkje prat om personskade i utforkøyringa.