Halldis tek gjerne butikkturen for den som treng

foto