Vil Vårherre gje’ oss sol, ska’ oss sjølve skaffe væte Vatningskulturen blir teke vare på i Skjåk