Hans Petter og sju andre produsentar er ressursar i arbeidet for å etablere Gudbrandsdal Slakteri

foto