«Lev i Lom» har teke over og skal arrangere Fjordingsmartnan: Satsar lokalt og berekraftig