foto
Kjell Madsen tek til å bli ei godt vaksen mann, men han har ingen planar om å slutte. Tvert om: Han driv på støtt. Dei siste åra har Nissegården vore utsett for både flaum og snøras, men 72-åringen har ikkje mista motet. Foto: Vigdis Kroken

– Ein må drive på så lenge det går