– Vi har ikkje fått melding om dårleg vedlikehald

foto