Sjå kven som er innstilt som ny administrasjonssjef i Lom kommune