Vågå AP vil ikkje privatisere kommunale vegar, men dette har de allereie gjort...