Everksjefen går av med pensjon, nettsjefen har sagt opp.

Styreleiar i Skjåk Energi, Bjørn Dalen, seier dei har god kontroll på den daglege drifta. Økonomisjef Tordis Brandsar har vore fungerande everksjef sidan i vinter.

Dalen uttrykkjer håp om å få godt kvalifiserte søkjarar til stillingane.