Dei to fremste i følgjet, Evan og Sigrid, såg ut som ein prins og ei prinsesse, med krone på hovudet og alt.

– Kva er det som skjer?

Fjuken måtte jo spørja.

– Vi har gebursdag i dag. Nå skal vi feire med å eta is på Fossberg! svara dei to.

Og meir hadde dei ikkje tid til å seia, naturleg nok. Dei stunda på is!