Har drive Stall Sæther i 15 år: – Større pågang enn på lenge