Ordførarane held tale på Fjuken si nettside på nasjonaldagen