Unge har datoskrekk - mindre matsvinn er eit miljøtiltak

foto