Ordførar Sve Bjørndal: – Tilliten mellom ordførarane i regionen er svekka

foto