Stryn: – Tilrår å ta ut vernestatusen for rv 15

foto