Har sett opp fysiske sperringar ved Heimdalsmunnen for å stoppe køyring i terrenget