Fellingsresultata for elg og hjort i Skjåk er klare