Ein mannleg sjåfør i 30-årsalderen er mistenkt for køyring i ruspåverka tilstand.

Førarkortet til vedkomande er beslaglagt, og det blir oppretta sak.