Seks vil bli tilkallingsvikar i vaktmeistertenesta