Seks vil bli tilkallingsvikar i vaktmeistertenesta

foto