Eldrerådet: Kan fort bli større press på sjukeheimsplassar