Startar arbeidet med detaljregulering av forretningsbygg på Smedsmojordet

foto