Arbeidet med slakteritomta i gang - byggjestart til våren