– Det er særleg tre ting turistane spør etter på turistinformasjonen i Lom

foto