Kommunedirektøren gjekk inn som pleiemedhjelpar

foto