Flaumsikringa av Bismo: Høyringsfrist 1. september 2021