Nina sel kafeen: – Dette har vore ei artig, utfordrande og lærerik reise