Livått i Vågågata: Trekkspelklubben spelte opp til dans

foto