TripAdvisor er ein av dei aller største reisenettstadene i verda, med millionar av attendemeldingar frå brukarar, på mellom anna hotell, restaurantar og attraksjonar.

Gjennom utmerkinga «Travelers' Choice 2016» har nå TripAdvisor kåra dei ti beste reisemåla i Noreg. Kåringa er gjort på bakgrunn av brukarane sine attendemeldingar.

I topp ti-kåringa er Lom på ein sjuandeplass. På dei seks plassane framfor Lom ligg Oslo, Tromsø, Bergen, Stranda, Stavanger og Trondheim. På plassane bak Lom kjem Balestrand, Kristiansand og Longyearbyen.

Stavkyrkja og Galdhøpiggen blir trekt fram av TripAdvisor som attraksjonar ein ikkje må gå glipp av når ein gjestar Lom.

– Det overraskar meg ikkje at Lom skårar så høgt og blir blant dei ti beste stadene i landet, seier Bjarne Eiolf Holø.

Lomsordføraren var ikkje klar over at kommunen hadde vorte kåra til éin av landets ti beste reisemål, da Fjuken tok kontakt med han for å få ein kommentar.

– Dette var ukjent for meg heilt til nå. Sjølvsagt er det svært gledeleg å få ei slik utmerking og hamne på ei topp ti-liste. Dette er eit resultat av mangeårig godt arbeid blant heile turistnæringa, ja faktisk heile lokalsamfunnet, i Lom, seier Holø.

Lom er på sjuandeplass i kåringa. Foto: Skjermdump
Lomskyrkja blir trekt fram i kåringa. Foto: Tom Erik Solstad