Lomværar gjennomførte fagprøve i undersjøisk tunnel