Statens vegvesen, Turistvegseksjonen, inviterte til open tilbodskonkurranse og søkte entreprenørar med det rette faglege, tekniske og økonomiske grunnlaget til å fullføre byggeprosjekta ved Gjendeosen og Flye 1389.

Fristen for anboda var 31. mai for Flye 1389 og 6. juni for Gjendeosen.

– Ein pressa marknad gjer at det er liten konkurranse om desse tiltaka, seier Grete Kongshaug, prosjektleiar for Gjendeosen i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Statens vegvesen mottok ingen tilbod for bygging av Flye 1389. Når det gjeld utbygginga av Gjendeosen-Reinsvangen, mottok Statens vegvesen eitt tilbod.

– Men dette var for høgt til at vi kunne akseptere det, seier Kongshaug.

Med ynske om å starte opp som planlagt, utlyser Statens vegvesen delar av konkurransen på nytt.

- Slik kan vi koma i gang med parkeringa og ny brygge på Gjendeosen-Reinsvangen hausten 2017 utan for store forseinkingar, seier Kongshaug.

Servicebyggene på Gjendeosen og Reinsvangen, og Flye 1389 vil etter planen lysast ut på nytt i løpet av året.

Statens vegvesen arbeider nå med foreinklingar og bruk av alternative materialar for å redusere kostnadane på bygga.