Håpar katastrofefilm skal auke fokuset på nye tunnelar