– Dei burde forstått at det ville bli reist spørsmål