– Bøverdalen er eit tyngdepunkt når det gjeld reiseliv og overnattingsplassar i Lom