– Det hadde nok vore enklare med berre èi lommebok