Sjefen for helse og meistring i Vågå: - Vi må dra lasset i hop