Norsk Folkehjelp har etablert seg i Nord-Gudbrandsdalen