Stenger alle landets skular og barnehagar i minst to veker

foto