Sju kvinnearbeidsplassar blir borte dersom Artisti legg ned i Vågå