Campingplassen ligg idyllisk og strategisk til inntil fylkesveg 51, med Brimiland på ei side og Lemonsjøen på andre.

– Tida har stått stille her, seier Randi Bakken om plassen. Det var bestefaren Ola S. Bakken som starta opp med camping som attåtnæring til garden i 1964. Randi driv nå plassen vidare saman med sambuar Raymond Vassplassen. Dei har rusta opp campingplassen før sommarsesongen. Det er bygd nytt vassanlegg, sanitæranlegget er pussa opp, det er bygd ny veg, planert campingplassen, laga sitteplassar og bålplass, sett opp nytt gjerde og platting ved kiosken som har fått namnet Gonhildbua som ei ære for besteforeldra.

– Eg ynskjer at staden skal skilje seg ut som ein «kultur-campingplass» ved å skape ei atmosfære og ein trivsel som er unik. Lage det «gode liv», seier Randi Bakken. Det står att arbeid med å pusse opp hyttene, som skal få ulik stil som retro, romantisk landstil og tradisjonelle hytter med tremøblar og typiske hyttepreg. Nokre av hyttene skal innreiast spesielt med tanke på å appellere til kvinnelege gjestar.

– Vi tek eitt skritt om gongen, seier Randi Bakken om planane.

– Det er viktig å få folk til å trivast. Alle er positive og tykkjer det er fint her. Mange av gjestane har sagt at dei vil koma attende , seier Randi Bakken. Ho er godt nøgd med trafikken og fortel at det er fleire netter det har vore fullt i hyttene. Plassen har også fått faste gjestar med campingvogn.

Randi Bakken set pris på at også bygdefolk stikk innom for ein prat og ein kaffekopp på plattingen ved Gonhildbua.

Og i nedre Hånåtjønn er det moglegheit for å fiske eller bade. Eller kva med naturspa i bekken?

Sanitæranlegget er pussa opp og Randi henger opp reine handkle og set ut såpe for å lage det koseleg. Foto: ARVE DANIELSEN